Hvornår får man penge tilbage i SKAT?

Du får penge tilbage fra SKAT d. 5 april 2019.

Tidsplanen for hvornår man får penge tilbage i SKAT afhænger af dine skatteoplysninger. Generelt gælder det, at hvis du skal have under 100.000 kroner tilbage i SKAT får du dem udbetalt d. 5 april 2019. Hele tidslinjen er således:

  • Januar modtager SKAT oplysninger fra fx. arbejdsgivere og banker.
  • Februar samler SKAT de modtagne oplysninger og laver skatteberegninger.
  • Marts er årsopgørelsen klar og man kan logge ind i TastSelv og se om du skal have penge tilbage
  • April (præcis 5. april 2019) bliver pengene fra SKAT udbetalt
  • Maj er deadline for at rette i årsopgørelsen
  • Juli er der deadline for at udfylde udvidet selvangivelse
  • Juli er der frist for indbetaling af restskat

Tjek om du skal have penge tilbage på SKAT.dk

Får du ikke udbetalt din overskydende skat d. 5 april skal du ikke være bange. Der kan være mange årsager til dette som fx hvis du mangler at udfylde oplysningsskema, hvis beløbet du skal have tilbage er over 100.000 kr. eller hvis din ægtefælde har gæld til SKAT eller det offentlige.

SKAT vil gerne være helt sikker på at din overskydende skat sker på lovligt grundlag og derfor gennemgår de din gæld inden de udtaler pengene. Det er ikke fastlagt hvor længe dette kan tage og det hjælper hverken at ringe eller skrive til SKAT for at fremskynde sin sag.

Jeg har ikke fået en årsopgørelse for 2019 – hvad gør jeg?

Hvis du ikke har fået en årsopgørelse skal du bare slå koldt vand i blodet. Det kan skyldes mange ting, og behøves ikke nødvendigvis at være dårligt. Det kan fx. være at du (eller din samlever) har egen virksomhed, at du har indtægter fra udlandet eller har boet i udlandet i noget af året. Har du dette vil SKAT manuelt gennemgå dine skattepapirer og dette kan tage længere tid. Du kan læse mere om at du ikke har fået en årsopgørelse her.

Hvor udbetales overskydende SKAT?

Din overskynde skat – hvis du har nogen – bliver automatisk udbetalt til din NemKonto. Hvis du vil ændre hvor SKAT (og andre offentlige instanser) udbetaler dine penge skal du ændre din NemKonto på deres hjemmeside her.