Lovforslaget om nye regler for forbrugslån 2018/2019

Finanstilsynet har den 29. november 2018 lavet et nyt udkast til en lov om forbrugslånvirksomheder. Denne nye lov giver nye ændringer til reguleringen og har stor indflydelse for nuværende og fremtidige virksomheder af denne type.

Det går rigtig godt i Danmark. Vi har flere pengene mellem hænderne – men det betyder også at vi optager flere lån. Det viser regnskaber for en af de største forbrugslånvirksomheder i Danmark nemlig BasisBank. BasisBank steg fra udlån på 1615 millioner i 2016 til svimlende 1879 millioner i 2017. I 2018 havde BasisBank udlån på 1,9 milliarder kroner. I følge BasisBank selv forventer de en udlånsvækst på 20 procent om året. Det betyder at BasisBank skal håndtere større risici end almindelige banker  og møder kritik fra finanstilsynet.

I forlængelse af regeringens strategi “Forbrugere i en digital verden” skal dette forslag gør forbrugslåns markedet mere transparent og øge tilsynet med kviklån. Det foreslås at virksomheder der tilbyder kviklån skal være under tilsyn af Finanstilsynet samtidig med at du fremover skal have en tilladelse af Finanstilsynet til at drive en forbrugslånvirksomhed. I dag skal du ikke have en tilladelse, men blot registrere dig hos Finanstilsynet for at bekræfte at du overholder hvidvaskloven.

Rasmus Mandøe og Christian Scott fra Plesner skriver ligeledes at formålet ved lovforslaget er at styrke forbrugerbeskyttelsen gennem en stramning af tilsynet med udbydere af forbrugslån som ikke har en tilladelse. Du kan læse hele deres analyse af lovforslaget her.

Foreslåede regler for lov om forbrugslånvirksomheder:

Først kræver det en tilladelse fra Finanstilsynet at drive kviklånvirksomhed, og for at opnå denne tilladelse skal du opfylde følgende krav.

 1. Fremover skal det kræve en tilladelse af Finanstilsynet at drive forbrugslånvirksomhed
 2. Overholde almindelig praksis for finansielle virksomheder
 3. Virksomheden skal have forretningsgange for efterlevelse af lovforslagets regler om redelig forretnings skik og god praksis
 4. Åbenlys og transparent identifikation af målgrupper for deres lånetype inden virksomheden for tilladelse til at udlåne disse
 5. Ledelsen skal opfylde egnetheds- og hæderlighedskrav (fit & proper-krav)
 6. Forbrugslånvirksomheden skal SELV sikre at kreditaftalen er hensigtsmæssig for deres målgruppes formål og karakteristika og deres skal foretages en vurdering af “målgruppens finansielle kapacitet”
 7. Forbrugslånvirksomheden skal identificere gruppen af forbrugere der ikke er hensigtsmæssige at låne penge til
 8. Virksomheden skal have en whistleblowerordning hvis de har mere end 5 ansatte
 9. Samme regler skal gælde for ledelsen som i andre finansielle virksomheder
  1. Overtrædelse kan medføre påbud om at nedlægge deres hverv
  2. Få indravet tilladelse til at drive finansielle virksomheder
  3. Straffet med bøde ved overtrædelse
  4. Fængsel indtil 4 måneder ved mindre højere straf er forskyld efter anden lovgivning.

Lovforslaget om forbrugslånsvirksomheder træder i kraft…

Det forventes at dette lovforslag vil træde i kraft 1. juli 2019. Alle virksomheder skal have en tilladelse, og hvis du er eksisterende forbrugslåns virksomhed skal du have ansøgt om denne inden 1. januar 2020. Nye virksomheder skal ansøge inden de kan starte udlån.

Referencer:

Følgende referencer er brugt til udarbejdelse af dette indlæg på Tempest. Alt brug af vores artikel skal dokumenteres med direkte link til dette indlæg og følgende relevante:

Dansk Erhverv: Holdningsnotat om nye regler for kviklån- og forbrugslån

Plesner: Lovforslag: Nye regler for forbrugslånsvirksomheder

Berlingske: Selskaber bag forbrugslån har stadig fede tider i Danmark

BT: Selskaber bag forbrugslån har stadig fede tider i Danmark

NJORD Lawfirm: Nyt forslag til lov om forbrugslånsvirksomheder

Finanstilsynet: Øget tilsyn med kviklån

Folketinget: L 158 Forslag til lov om forbrugslånsvirksomheder